Concentratie

We leven in een wereld waarin het steeds moeilijker is om goed te kunnen concentreren. De vele prikkels zorgen ervoor dat we sneller zijn afgeleid dan een aantal jaar geleden. Schaken helpt bij het verbeteren van het concentratievermogen. Dit wordt toegepast door middel van verschillende oefenvormen.

Doelen stellen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het stellen van doelen leidt tot betere resultaten op de werkvloer en in het leven. Met uitdagende oefenvormen leren wij om doelen te stellen en deze doelen stap voor stap te bereiken. Het gaat hierbij om verschillende soorten doelen en deze zijn van toepassing op zowel de korte als lange termijn.

Visualisatie

Hersenen maken geen onderscheid tussen ‘werkelijke’ of ‘ingebeelde’ situaties. Visualisatie helpt bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Daarnaast is het mogelijk om cognitieve vaardigheden te trainen. Het schaakspel leent zich uitstekend om deze vaardigheid te stimuleren.

Creativiteit

We leven meer en meer in een wereld waar iedereen zich moet houden aan allerlei regels. Creativiteit is een vaardigheid waar minder aandacht aan gegeven wordt. Met verschillende ‘out of the box’ oefenvormen gaan we creatief aan de slag.

Sociaal

De SchaakCampus werkt gericht aan sociale vaardigheden. Oefenvormen zullen in verschillende groepssamenstellingen worden toegepast. Daarnaast leren de kinderen om te gaan met winnen en verliezen. Discussies zullen een belangrijk aandeel zijn binnen de opdrachten.

Probleemoplossend vermogen

De vaardigheid waar binnen het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer aandacht aan wordt besteed is probleemoplossend vermogen. Met uitdagende oefeningen en spellen op verschillende niveaus werken we aan een verbetering van het probleemoplossende vermogen.

Samenwerken

Waar een ieder ook terecht komt in de wereld, samenwerken zal altijd een belangrijke vaardigheid zijn. Telkens wisselende groepssamenstellingen waarbij verschillende rollen worden aangenomen zijn een belangrijk onderdeel van de SchaakCampus.